Tell us your story
Tell us your story
How has offline Wikipedia affected you? The Wikimedia Foundation (the non-profit that supports Wikipedia) is looking for personal, diverse and inspiring stories about how offline Wikipedia affects the world. If you have a personal story that you would like to share, please contact: stories@kiwix.org. Thank you!

Revision history of "Translation/hu"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 20:49, 6 January 2019Urbalazs (talk | contribs). . (1,534 bytes) (+13). . (Created page with "* [[{{ll|Translation for developers}}|Fordítás fejlesztőknek]] * [[{{ll|Compilation}}|Forráskód lefordítása]]")
  • (cur | prev) 20:02, 6 January 2019Urbalazs (talk | contribs). . (1,521 bytes) (+2). . (Created page with "Lásd még")
  • (cur | prev) 20:02, 6 January 2019Urbalazs (talk | contribs). . (1,519 bytes) (+43). . (Created page with "Szükségünk van emberekre ennek a wikinek a fordításához is. Egyszerűen csak létre kell hoznia egy fiókot Special:LanguageStats|egy vagy több szócikk fordításáh...")
  • (cur | prev) 19:59, 6 January 2019Urbalazs (talk | contribs). . (1,476 bytes) (+81). . (Created page with "Annak érdekében, hogy továbbfejlessze a Kiwix felhasználói felületének fordítását az Ön saját nyelvére: # menjen a [https://translatewiki.net/ főoldalra és regi...")
  • (cur | prev) 19:56, 6 January 2019Urbalazs (talk | contribs). . (1,395 bytes) (+47). . (Created page with "A szövegek fordítása nem igényel semmilyen különleges számítógépes ismeretet. Bárki segíthet! A fordítók a [https://translatewiki.net/wiki/Translating:Kiwix tran...")
  • (cur | prev) 19:54, 6 January 2019Urbalazs (talk | contribs). . (1,348 bytes) (+52). . (Created page with "'''A Kiwix felhasználói felülete több mint 100 nyelvre van lefordítva. Ez az oldalt azt mutatja be, hogy hogyan lehet továbbjavítani ezeket fordításokat szövegfordí...")
  • (cur | prev) 19:52, 6 January 2019Urbalazs (talk | contribs). . (1,296 bytes) (+38). . (Created page with "A Kiwix a [https://translatewiki.net/wiki/Translating:Kiwix translatewiki.net] szolgáltatást használja a felhasználói felület lefordításához.")
  • (cur | prev) 19:51, 6 January 2019Urbalazs (talk | contribs). . (1,258 bytes) (+1,258). . (Created page with "Fordítás")