Translation/languages/pl/help.html

From Kiwix
Jump to navigation Jump to search
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Pomoc</title>
 
  <style type="text/css">
   .title {
		 background-color: #DDDDDD;
		 -moz-border-radius: 5px;
   }
	 .subtitle,.title {
			margin: 0.5em 0 0.5em 0;
			padding: 0.5em;
			font-weight: bold
		} 
   .chapter {
		text-indent: 2em
   }
   body {
		 background-color: #FFFFFF;
		 margin: 0 0.5em 0 0.5em;
		 font-family: sans-serif;
		 color: black
   }
   accronym, abbr {
		 border-bottom: 1px dotted;
		 cursor: help;
   }
   li { text-indent: 0 }
  </style>
 
 </head>
<body>
<h1>Witaj w Kiwix</h1>
<div class="chapter">
	<p>Kiwix to przeglądarka. Podobnie jak przeglądarka internetowa pozwala na czytanie treści z sieci, Kiwix pozwala na czytanie treści która <i>nie wymaga połączenia z internetem</i>.</p>
	<p>Kiwix to także <em>Darmowe Oprogramowanie</em> licencjonowane jako <accronym title="GNU General Public License">GPL</accronym> w wersji 3. Znaczy to iż możesz go <strong>za darmo</strong> rozprowadzać i dzielić się kiwiksem z innymi.</p>
</div>
<ul>
  <li><a href="#guide">Podadnik początkującego</a></li>
  <li><a href="#faq"><accronym title="Frequently Asked Questions (najczęściej zadawane pytania)">F.A.Q</accrnym> oraz dalsze informacje</a></li>
  <li><a href="#online_help">Pomoc w sieci</a></li>
  <li><a href="#more">Więcej...</a></li>
</ul>
<div class="title"><a name="guide"></a>Poradnik początkującego</div>
<div class="subtitle"><a name="guide_start"></a>Jak zacząć?</div>
<div class="chapter">
	<p>Kiwix jest często rozprowadzany wraz z dołączoną treścią. Może to być zawartość Wikipedii, dokumentacja Ubuntu lub dowolne inne materiały przygotowane w wersji dla Kiwix.</p>
	<p>Jeśli posiadasz taką dystrybucję, w momencie kiedy włączysz Kiwix powinna wyświetlić się domyślna strona, która pozwoli zapoznać się z dołączoną treścią. Jeśli nie, pierwszą rzeczą jaką zobaczysz będzie strona pomocy (niniejsza strona).</p>
	<p>Tak rozprowadzane paczki danych nie są specyficzne tylko dla Kiwix. Są to tak zwane <em>pliki zim</em> opisane przez konsorcjum <em>OpenZIM</em>. Więcej informacji znajdziesz w sekcji <a href="#guide_addcontent">dodawanie własnych treści</a>.</p>
</div>
<div class="subtitle"><a name="guide_features"></a>Co można zrobić? Cechy programu.</div>
<div class="chapter">
	<p>Kiwix jest jak przeglądarka. Posiada więc podobne cechy:</p>
	<ul>
		<li><a href="#faq_nav">Przechodzenie do poprzedniej i następnej strony</a>.</li>
		<li><a href="#faq_textsize">Powiększanie i pomniejszanie tekstu</a>.</li>
		<li><a href="#faq_fullscreen">Wyświetlanie na pełnym ekranie</a>.</li>
		<li><a href="#faq_printing">Drukowanie i eksport strony</a>.</li>
		<li><a href="#faq_bookmarks">Tworzenie zakładek</a>.</li>
		<li><a href="#faq_notes">Dopisywanie notatek do zakładek</a>.</li>
		<li><a href="#faq_find">Wyszukiwanie na stronie</a>.</li>
		<li><a href="#faq_copy">Kopiowanie tekstu ze strony</a>.</li>
		<li><a href="#faq_search">Wyszukiwanie w całej zawartości</a>.</li>
	</ul>
</div>
<div class="subtitle" style="display: none"><a name="guide_addcontent"></a>Dodawanie własnych treści</div>
<div class="chapter" style="display: none"><p>Do zrobienia</p></div>
<div class="subtitle" style="display: none"><a name="guide_readcontent"></a>Przeglądanie treści</div>
<div class="chapter" style="display: none"><p>Do zrobienia</p></div>
<div class="title"><a name="faq"></a><accronym title="Frequently Asked Questions (najczęściej zadawane pytania)">F.A.Q</accrnym> oraz dalsze informacje</div>
<div class="subtitle"><a name="faq_nav"></a>Przechodzenie do poprzedniej i następnej strony.</div>
<div class="chapter">
	<p>Przeglądanie treści w Kiwix, podobnie jak w Internecie, polega na przechodzeniu ze <em>strony</em> (dokumentu bądź artykułu) do strony. Można to robić podążąjąc za linkami (klikając na nich) bądź szukając kolejnych stron przy pomocy wyszukiwarki. Jest to <em>nawigacja</em>.</p>
	<p>Aby uprościć sobie nawigację możesz kliknąć jeden z przycisków <em>Cofnij</em> lub <em>Ponów</em>, znajdujące się na pasku narzędzi, reprezentowanych przez parę strzałek.</p>
	<p>Jeśli się zgubisz lub zechcesz rozpocząć nawigację od <em>początku</em> (od strony głównej), możesz użyć przycisku <em>Strona główna</em>, czyli domku znajdującego się obok strzałek.</p>
</div>
<div class="subtitle"><a name="faq_textsize"></a>Powiększanie i pomniejszanie tekstu.</div>
<div class="chapter">
	<p>Wielkość tekstu określona jest przez treść, którą przeglądasz. Jednakże ponieważ może ona nie być dogodna dla Twoich oczu czy komfortu czytania, możesz powiększyć lub zmniejszyć wielkość tekstu w dowolnym momencie. Aby to zrobić, kliknij przycisk <em>Powiększ</em> lub <em>Pomniejsz</em> aby zmienić rozmiar tekstu. Polecenia te dostępne są również w menu <em>Widok</em>.</p>
</div>
<div class="subtitle"><a name="faq_fullscreen"></a>Wyświetlanie na pełnym ekranie.</div>
<div class="chapter">
	<p>Aby zyskać nieco przestrzeni na małym ekranie lub by pozbyć się rozpraszających uwagę elementów interface'u, można wyświetlić czytaną stronę na całej powierzchni ekranu. Zmaksymalizuje to okienko Kiwix i ukryje wszystkie inne programy w tym elementy pulpitu. W ten sposób można wyświetlić większy fragment strony.</p>
	<p>Tryb pełnoekranowy można włączyć i wyłączyć klikając przycisk <em>Pełny ekran</em>, znajdujący się tuż obok przycisku <em>Pomniejsz</em>.</p>
</div>
<div class="subtitle"><a name="faq_printing"></a>Drukowanie i eksport strony.</div>
<div class="chapter">
	<p>Tak jak w sieci, możesz wydrukować każdą stronę wyświetlaną przez Kiwix (włącznie z tą, którą właśnie czytasz) lub wyeksportować ją i przekazać komuś. Dostępne są trzy opcje:</p>
	<ul>
		<li>Wydrukować stronę używając przycisku <em>Drukuj</em> (tego z drukarką).</li>
		<li>Wyeksportować stronę do pliku <accronym title="Portable Document Format">PDF</accronym>, używając menu <em>Plik</em> &gt; <em>Drukuj do PDF</em>. Stworzy to plik, który może następnie zostać wydrukowany bądź przeczytany. Zwróć uwagę iż plik ten zostanie przygotowany jak do wydruku, straci więc wszystkie odnośniki do innych stron.</li>
		<li>Zapisać stronę jako plik <accronym title="Hyper Text Markup Language">HTML</accronym>. Nie jest to najlepsze rozwiązanie jeśli chcesz komuś taką stronę przekazać, ale zachowa swoje pierwotne formatowanie i odnośniki do innych stron.</li>
	</ul>
</div> 
<div class="subtitle"><a name="faq_bookmarks"></a>Tworzenie zakładek.</div>
<div class="chapter">
	<p>Możesz zaznaczyć niektóre strony (dokumenty) aby potem mieć do nich bezpośredni dostęp.</p>
	<p>Zakładki zebrane są w <em>zestawy</em>. Zestaw taki jest listą (czy też grupą) zakładek zebranych razem. Ponieważ istnieje możliwość łatwego importu lub eksportu (zestaw taki zapisany jest jako zwykły plik w komputerze) całego zestawu (przy pomocy przycisków <em>Importuj</em> i <em>Stwórz nowy</em> na pasku bocznym zakładek), można więc łatwo dzielić się uprzednio przygotowanymi listami stron. Przykładowo z uczniami.</p>
	<p>Aby dostać się do zakładek należy wcisnąć przycisk <em>Zakładki</em>. Otworzy to panel boczny zakładek. Panel ten zawiera kolejno:</p>
	<ul>
		<li>Przyciski
		<ul>
			<li><em>Stwórz nowy zestaw</em>: Tworzy pusty zestaw zakładek i zapisuje go jaki plik w komputerze. Za każdym razem kiedy dodasz lub usuniesz zakładkę, plik jest automatycznie uaktualniany. Możesz przekazać komuś ten plik (ta osoba może go zaimportować) lub zarchiwizować jego kopię.</li>
			<li><em>Importuj zestaw</em>: Wybierz uprzednio zapisany (bądź otrzymany od kogoś) zestaw zakładek. Poza zakładkami, zaimportowane zostaną również znajdujące się w pliku <a href="#faq_notes">notatki</a>.</li>
			<li><em>Usuń wszystkie zakładki</em>: Usuwa wszyskie zakładki z bieżącego zestawu, niezależnie czy jest to <em>Zestaw domyślny</em> czy dowolny inny. Należy uważać używając tego przycisku, ponieważ usunięcie zakładek jest nieodwracalne.</li>
			<li><em>Zaznacz bieżącą stronę</em>: Dodaje czytaną stronę (dokument) do aktualnie wybranego zestawu zakładek.</li>
			<li><em>Odznacz wybrane</em>: Usuwa wybrane zakładki (te, które zostały zaznaczone na liście zakładek) z aktualnego zestawu zakładek.</li>
		</ul>
		<li>Lista otwartych zestawów zakładek. Możesz wybierać tu jeden z otwartych (domyślny bądź jeden z zaimportowanych) zestawów. Kiedy Kiwix zostanie zamknięty, zapomina on które zestawy były otwarte. Po włączeniu Kiwiksa musisz więc zaimportować wszystkie zestawy zakładek ponownie.</li>
		<li>Lista zakładek w wybranym zestawie. Za każdym razem kiedy zaznaczysz stronę, zakładka dodawana jest do tej listy. Kliknij na niej, a otwarta zostanie przypisana jej strona.</li>
		<li><a href="#faq_notes">Notatki</a>, czyli pole tekstowe przypisane wybranej zakładce.</li>
	</ul>
</div>
<div class="subtitle"><a name="faq_notes"></a>Dopisywanie notatek do zakładek.</div>
<div class="chapter">
	<p>Możesz zapisać notatki na każdej stronie, która została dodana do <a href="#faq_bookmarks">zakładek</a>. Notatki te są zapisywane w pliku z zestawem zakładek, dzięki czemu notatki przekazywane są razem z zakładkami.</p>
	<p>Notatki można dopisać jedynie do stron, które zostały dodane do zakładek.</p>
	<p>Aby dodać notatkę, dodaj bieżącą stronę do zakładek i zacznij pisać w polu <em>Notatki</em> w pasku bocznym zakładek. Tekst jest automatycznie zapisywany w trakcie pisania.</p>
</div>
<div class="subtitle"><a name="faq_find"></a>Wyszukiwanie na stronie.</div>
<div class="chapter">
	<p>Możesz naleźć konkretne słowa na stronie którą czytasz. Aby to zrobić, wybierz opcję <em>Znajdź na stronie</em> z menu <em>Edycja</em> &gt; <em>Znajdź na stronie</em>.</p>
	<p>W okienku wyszukiwania możesz wpisać słowo, wybrać którąś z opcji wyszukiwania a następnie kliknąć <em>Znajdź następny</em> aby znaleźć <strong>dokładnie</strong> to co zostało wpisane (nie licząc wielkości znaków) na czytanej obecnie stronie. Jest to podstawowe wyszukiwanie tekstu na danej stronie, nie <a href="#faq_search">wyszukiwanie w pełnej zawartości</a>.</p>
</div> 
<div class="subtitle"><a name="faq_copy"></a>Kopiowanie tekstu ze strony.</div><div class="chapter">
	<p>Jak większość aplikacji, Kiwix wspiera kopiowanie tekstu. Zaznacz wybrany fragment przy pomocy myszki, następnie wybierz menu <em>Edycja</em> &gt; <em>Kopiuj</em>. Możesz teraz wkleić skopiowany tekst do innego programu lub do wyszukiwarki.</p>
</div> 
<div class="subtitle"><a name="faq_search"></a>Wyszukiwanie w całej zawartości.</div>
<div class="chapter">
	<p>Kiwix posiada potężną wyszukiwarkę pozwalającą na łatwy dostęp do strony której szukasz.</p>
	<p>Aby móc używać tej wyszukiwarki, musisz najpierw uaktywnić ją <em>tworząc indeksy</em>. Ten krok mógł już zostać wykonany dla Ciebie.</p>
	<p>Sprawdź czy wyszukiwarka jest gotowa do pracy klikając na duże pole wyszukiwania na pasku narzędzi. Jeśli jesteś w stanie w nim coś napisać, wyszukiwarka jest gotowa. Jeśli nie, Kiwix zapyta czy chcesz uruchomić proces indeksowania. Ten krok może zająć wiele czasu w zależności od wielkości pliku zim oraz prędkości komputera.</p>
	<p>Kiedy indeksowanie zostanie zakończone, wyszukiwanie jest bardzo proste: wpisz szukany tekst w polu wyszukiwania i wciśnij enter. Lista rezultatów wyszukiwania pojawi się w panelu bocznym. Kliknij na nazwie znalezionej strony aby ją wyświetlić.</p>
	<p>Alternatywnie, możesz wybrać tytuł strony w polu wyszukiwania. Wyskakująca lista pojawia się i jest uzupełniana w miarę jak wpisujesz szukany tekst. Te sugestie oparte są o tytuły stron. Możesz wybrać stronę tu, lub na liście w pasku bocznym.</p>
</div>
<div class="subtitle" style="display: none"><a name="faq_findcontent"></a>Znajdnowanie nowej treści</div>
<div class="chapter" style="display: none"><p>Do zrobienia</p></div>
<div class="title" style="text-indent: 0px;"><a name="online_help"></a>Pomoc w sieci</div>
<ul>
 <li><a href="https://sourceforge.net/tracker/?group_id=175508&atid=873515">Zgłoś błąd</a></li>
 <li><a href="https://sourceforge.net/tracker/?group_id=175508&atid=873518">Zaproponuj opcję</a></li>
 <li><a href="http://www.kiwix.org/index.php/FAQ">Najczęściej zadawane pytania</a></li>
 <li><a href="mailto:kelson@kiwix.org">Inne</a></li>
</ul>
<div class="chapter"></div>
<div class="title"><a name="more"></a>Więcej...</div>
<div class="chapter" style="text-indent: 0px;">
	<ul>
	 <li><a href="http://download.kiwix.org/zim/0.9/">Więcej treści (pliki zim)</a></li>
	 <li><a href="http://www.kiwix.org/">Strona projektu Kiwix</a></li>
	 <li><a href="http://www.openzim.org/">Strona projektu openZIM</a></li>
	</ul>
</div>
</body>
</html>