Translations:Main Page/31/pl

From Kiwix
Revision as of 17:32, 1 October 2021 by SRakestraw (talk | contribs) (Created page with "Kiwix jest naprawdę łatwy w użyciu. Zapewnia szereg funkcji, które sprawiają, że korzystanie wygodne: * Wyszukiwarka pełnotekstowa * Zakładki i notatki * Serwer HTTP *...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kiwix jest naprawdę łatwy w użyciu. Zapewnia szereg funkcji, które sprawiają, że korzystanie wygodne:

  • Wyszukiwarka pełnotekstowa
  • Zakładki i notatki
  • Serwer HTTP
  • Eksport PDF/HTML
  • Interfejs użytkownika w ponad 100 językach
  • Nawigacja tabulatorów
  • Zintegrowany menedżer treści i downloader
  • więcej funkcji...