Translations:User guide/2/fa

From Kiwix
Jump to navigation Jump to search

تنظیم اندازه متن

در حالت عادی، متن محتویاتی که می‌خوانید به طور پیش‌فرض دارای اندازه‌ای خاص است. از آنجا که ممکن است این اندازه از دیدتان مناسب نباشد، شما این قابلیت را دارید که در لحظه که خواستید اندازه متن را بزرگتر را کوچکتر نمایید. برای انجام این کار از ابزار  افزایش اندازه و  کاهش اندازه در نوار ابزار استفاده نمایید. همچنین می‌توانید از طریق منوی نمایش > اندازه‌نمایی در نوار منو به آنها دسترسی پیدا کنید که در آنجا گزینه دیگری تحت عنوان  اندازه اصلی برای بازگرداندن به اندازه اصلی متن وجود دارد. همچنین می‌توانید از کلیدهای میانبر Ctrl و + برای بزرگنمایی و Ctrl و - برای کوچک کردن متن و Ctrl و 0 برای بازگردانی به اندازه اصلی استفاده کنید.