Translations:User guide/14/fa

From Kiwix
Jump to navigation Jump to search

با کلیک بر روی Add24.pngاین صفحه را علامت بزن یا فشردن کلیدهای Ctrl+D می‌توان صفحه مورد نظر را نشانه‌گذاری کنید تا به لیست اضافه شود. همچنین در بخش یادداشت‌های نشانک در بخش پایین آن می‌توانید توضیحات در مورد آن صفحه بنویسید. با کلیک بر روی Remove24.pngعلامت انتخاب شده را بردار نیز می‌توانید صفحه مورد نظر را از لیست نشانه‌ها حذف کنید. با انتخاب هر یک از گزینه‌های درون لیست، می‌توانید دسترسی سریع به آن صفحه داشته باشید.