Translation/languages/pl/main.dtd

From Kiwix
< Translation‎ | languages‎ | pl
Revision as of 11:50, 3 April 2011 by Kelson (talk | contribs) (synchronizeLocalization.pl update...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
<!-- Window -->
<!ENTITY main.title           "&brand.brandShortName;">
<!ENTITY main.cssdirection       "ltr">

<!-- File menu -->
<!ENTITY main.file           "Plik">
<!ENTITY main.file.accesskey      "P">
<!ENTITY main.openFile         "Otwórz plik...">
<!ENTITY main.openFile.accesskey    "O">
<!ENTITY main.lastOpen         "Ostatnio otwarte...">
<!ENTITY main.saveFile         "Zapisz stronę jako...">
<!ENTITY main.saveFile.accesskey    "P">
<!ENTITY main.print           "Drukuj">
<!ENTITY main.print.accesskey      "D">
<!ENTITY main.printPdf         "Drukuj do PDF">
<!ENTITY main.printPdf.accesskey    "J">
<!ENTITY main.quit           "Zakończ">
<!ENTITY main.quit.accesskey      "K">

<!-- Edit menu -->
<!ENTITY main.edit           "Edycja">
<!ENTITY main.edit.accesskey      "E">
<!ENTITY main.find           "Znajdź na stronie...">
<!ENTITY main.find.accesskey      "F">
<!ENTITY main.selectall         "Zaznacz wszystko">
<!ENTITY main.selectall.accesskey    "a">
<!ENTITY main.copy           "Kopiuj">
<!ENTITY main.copy.accesskey      "c">
<!ENTITY main.transliteration      "Transliteracja">
<!ENTITY main.transliteration.accesskey "T">
<!ENTITY main.preferences        "Preferences">
<!ENTITY main.preferences.accesskey   "n">

<!-- Display menu -->
<!ENTITY main.display          "Widok">
<!ENTITY main.display.accesskey     "W">
<!ENTITY main.zoom           "Powiększenie">
<!ENTITY main.zoom.accesskey      "w">
<!ENTITY main.zoomin          "Powiększ">
<!ENTITY main.zoomin.accesskey     "+">
<!ENTITY main.zoomout          "Pomniejsz">
<!ENTITY main.zoomout.accesskey     "-">
<!ENTITY main.zoomorig         "Rozmiar pierwotny">
<!ENTITY main.zoomorig.accesskey    "0">
<!ENTITY main.language         "Język">
<!ENTITY main.language.accesskey    "J">
<!ENTITY main.skin           "Skórka">
<!ENTITY main.skin.accesskey      "S">
<!ENTITY main.statusbar         "Pasek stanu">
<!ENTITY main.statusbar.accesskey    "S">
<!ENTITY main.resultsbar        "Panel wyników">
<!ENTITY main.resultsbar.accesskey   "w">
<!ENTITY main.tabs           "Zakładki">
<!ENTITY main.tabs.accesskey      "Z">
<!ENTITY main.fullscreen        "Pełny ekran">
<!ENTITY main.fullscreen.accesskey   "F">

<!-- Tools menu -->
<!ENTITY main.tools           "Narzędzia">
<!ENTITY main.tools.accesskey      "N">
<!ENTITY main.randomArticle       "Losowy artykuł">
<!ENTITY main.randomArticle.accesskey  "L">
<!ENTITY main.checkIntegrity      "Integrity check">
<!ENTITY main.checkIntegrity.accesskey "k">
<!ENTITY main.purgeHistory       "Wyczyść historię">
<!ENTITY main.purgeHistory.accesskey  "W">

<!-- Help menu -->
<!ENTITY main.help           "Pomoc">
<!ENTITY main.help.accesskey      "c">
<!ENTITY main.reportabug        "Zgłoś błąd">
<!ENTITY main.requestafeature      "Zaproponuj opcję">
<!ENTITY main.about           "O &brand.brandShortName;">
<!ENTITY main.about.accesskey      "O">

<!-- Tool bar -->
<!ENTITY main.back           "Cofnij">
<!ENTITY main.forward          "Ponów">
<!ENTITY main.home           "Strona główna">
<!ENTITY main.searchBar         "Pole wyszukiwania">
<!ENTITY main.search          "Szukaj">
<!ENTITY main.findInText        "Find in text">
<!ENTITY main.noSearchBar        "Wyszukiwanie wymaga zaindeksowanego pliku Zim">
<!ENTITY main.bookmarks         "Zakładki">

<!-- Results bar -->
<!ENTITY main.results.title       "Wyniki wyszukiwania">

<!-- Bookmarks Bar -->
<!ENTITY main.bmkLabel         "Zakładki:">
<!ENTITY main.notesLabel        "Notatki:">
<!ENTITY main.loadbmk          "Importuj zestaw zakładek">
<!ENTITY main.newbmk          "Stwórz nowy zestaw zakładek">
<!ENTITY main.mark           "Zaznacz bieżącą stronę">
<!ENTITY main.unmark          "Odznacz wybrane">
<!ENTITY main.reload          "Usuń wszystkie zakładki z bieżącego zestawu">
<!ENTITY main.defaultset        "Zestaw domyślny">

<!-- Contextual Menu -->
<!ENTITY main.saveImageAs        "Zapisz obrazek jako...">

<!-- About Window -->
<!ENTITY main.close      		"Close">

<!-- Preferences Window -->
<!ENTITY preferences.preferences    "Preferences">
<!ENTITY preferences.save   		"Save">
<!ENTITY preferences.cancel   	"Cancel">
<!ENTITY preferences.profileDirectory 	"Profile directory">
<!ENTITY preferences.browse 	    "Browse">