Translations:Main Page/29/pl

From Kiwix
Revision as of 17:30, 1 October 2021 by SRakestraw (talk | contribs) (Created page with "Kiwix jest [https://en.wikipedia.org/wiki/Free_software wolne oprogramowanie], co oznacza, że możesz [[{{ll|development}}|kopiuj, modyfikuj i rozpowszechniaj]] swobodnie.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kiwix jest wolne oprogramowanie, co oznacza, że możesz kopiuj, modyfikuj i rozpowszechniaj swobodnie.