Translations:Main Page/37/pl

From Kiwix
Revision as of 17:40, 1 October 2021 by SRakestraw (talk | contribs) (Created page with "{metadesc|Kiwix umożliwia korzystanie z całej Wikipedii w dowolnym miejscu! Nie potrzebujesz Internetu, wszystko jest przechowywane na komputerze, dysku flash USB lub DVD!}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

{metadesc|Kiwix umożliwia korzystanie z całej Wikipedii w dowolnym miejscu! Nie potrzebujesz Internetu, wszystko jest przechowywane na komputerze, dysku flash USB lub DVD!}