Difference between revisions of "Main Page/pl"

From Kiwix
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "'''Kiwix''' jest czytnikiem treści internetowych w trybie offline. It's software intended to make Wikipedia available without using the internet, but it is potentially suita...")
 
(44 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{translations}}
{{translations}}
{| style="border-spacing: 0px; padding: 0px; margin: 0px; width: 100%; margin: 0px;"
{| style="border-spacing: 0px; padding: 0px; margin: 0px; width: 100%; margin: 0px;"
| style="vertical-align: top; width: auto; padding: 0px; font-size: medium;" |'''Kiwix''' umożliwi ci przeglądanie treści całej Wikipedii niezależnie od tego gdzie się znajdujesz.
| style="vertical-align: top; width: auto; font-size: large; padding: 1em 0" |<div style="max-width: 1200px; margin:0 auto;">'''Kiwix''' umożliwi ci przeglądanie treści całej Wikipedii niezależnie od tego gdzie się znajdujesz. Na łodzi, na bezludziu, Kiwix umożliwi ci dostęp do całej wiedzy ludzkości.  
 
On a boat, in the middle of nowhere or in Jail, Kiwix gives you access to the whole human knowledge.  


Nie potrzebujesz Internetu, wszystko jest zapisane na twoim komputerze, w pamięci USB lub na DVD!
Nie potrzebujesz Internetu, wszystko jest zapisane na twoim komputerze, w pamięci USB lub na DVD!


<span style="float: {{revautoalign}};">[[Special:MyLanguage/Wikipedia|Chcesz się dowiedzieć więcej?]]</span>
<span style="float: {{revautoalign}}; font-style: normal;">[[{{ll|content}}|Chcesz się dowiedzieć więcej?]]</span></div>
| style="vertical-align: top; width: 300px; padding-left: 1em; padding-{{revautoalign}}: 1em;" |
|-
{{Wikipedia download button/en}}
| style="vertical-align: top; padding: 1em 0;" |
<div style="float: {{revautoalign}}; clear: {{revautoalign}};">[[Special:MyLanguage/Wikipedia_in_all_languages|Inne (niż angielski) języki...]]</div>
<div style="max-width: 1200px; margin:0 auto;">
<center>{{content download buttons}}
<div style="float: {{autoalign}}; clear: {{autoalign}}; margin-bottom: 1em; font-size: large;">[[{{ll|Content}}|
Inne wersje w języku angielskim (w tym znacznie mniejsze bez obrazów)]]</div>
<div style="float: {{autoalign}}; clear: {{autoalign}}; margin-bottom: 1em; font-size: large;">[[{{ll|Content_in_all_languages}}|Inne (niż angielski) języki...]]</div>
</center>
</div>
|}
|}


Line 18: Line 22:
  |logo= HSUtvald.svg
  |logo= HSUtvald.svg
  |px= 38
  |px= 38
  |content={{ScreenShot|imgsrc=Kiwix 0.9 alpha1 screenshot en.png|labelsrc=Kiwix with Wikipedia content}}
  |content={{ScreenShot|imgsrc=Kiwix 0.9 alpha1 screenshot en.png|labelsrc=Kiwix z treściami Wikipedii}}
{{Kiwix download button/en}}
{{Kiwix_download_button_for_windows/pl}}
<div style="float: {{revautoalign}}; clear: {{revautoalign}};">[[Special:MyLanguage/Software|Inne systemy...]]</div>
<div style="float: {{revautoalign}}; clear: {{revautoalign}};">[[{{ll|Software}}|Inne systemy...]]</div>
<div style="margin-{{revautoalign}}: 320px;">
<div>
'''Kiwix''' jest czytnikiem treści internetowych w trybie offline.
'''Kiwix''' jest czytnikiem treści internetowych w trybie offline.


It's software intended to make Wikipedia available without using the internet, but it is potentially suitable for all HTML content. Kiwix supports the [http://www.openzim.org ZIM format], a highly compressed open format with additional meta-data.
Jest to oprogramowanie mające na celu udostępnienie Wikipedii bez korzystania z Internetu, ale jest (potencjalnie) odpowiedni dla wszystkich treści HTML. Kiwix obsługuje [https://www.openzim.org format ZIM], który jest wysoce skompresowanym formatem otwartym z dodatkowymi metadanymi.


Kiwix is [http://en.wikipedia.org/wiki/Free_software free software], which means you can freely copy, modify and distribute it.
Kiwix jest [https://en.wikipedia.org/wiki/Free_software wolne oprogramowanie], co oznacza, że możesz [[{{ll|development}}|kopiuj, modyfikuj i rozpowszechniaj]] swobodnie.


Kiwix is mostly installed in schools, universities and libraries which can't afford a broadband Internet access. It is much faster than the Internet and also can be used by many institutions to save bandwidth and reader's time. But many people use Kiwix for their own personal purposes, for example, of people suffering from censorship or prisoners.
Kiwix jest najczęściej instalowany w szkołach, na uniwersytetach i w bibliotekach które nie mogą sobie pozwolić na szerokopasmowy dostęp do Internetu. Jest znacznie szybszy niż Internet, a także może być używany przez wiele instytucji, aby zaoszczędzić pasmo i czas czytelnika. Ale wielu ludzi używa Kiwix do własnych celów, na przykład, ludzi cierpiących z powodu cenzury lub więźniów.


Kiwix is really easy to use. It provides a range of features which make usage comfortable:
Kiwix jest naprawdę łatwy w użyciu. Zapewnia szereg funkcji, które sprawiają, że korzystanie wygodne:
* Full text search engine
* Wyszukiwarka pełnotekstowa
* Bookmarks & Notes
* Zakładki i notatki
* HTTP server
* Serwer HTTP
* PDF/HTML export
* Eksport PDF/HTML
* User interface in more than 100 languages
* Interfejs użytkownika w ponad 100 językach
* Tabs navigation
* Nawigacja tabulatorów
* Integrated content manager and downloader
* Zintegrowany menedżer treści i downloader
* [[Special:MyLanguage/Features|More features...]]
* [[ll|Więcej funkcji...]]


Kiwix is small and efficient software, usable on lower powered or old computers. It runs on a large range of operating systems, on Android and on the three main PC operating systems: Microsoft Windows, Apple Mac OSX and GNU/Linux distributions.
Kiwix jest małym i wydajnym oprogramowaniem, używanym na komputerach o niższym lub starszym zasilaniu. Działa na wielu systemach operacyjnych, na Androidzie i na trzech głównych systemach operacyjnych PC: Microsoft Windows, Apple Mac OS X i GNU/Linux.


<div style="text-align: {{revautoalign}}; padding-top: 1em; padding-bottom: 1em;">'''[[Special:MyLanguage/Software|More about how to download, install and use Kiwix...]]'''</div>
<div style="text-align: {{revautoalign}}; padding-top: 1em; padding-bottom: 1em;">'''[[{{ll|Software}}|Więcej o instalowaniu i użytkowaniu Kiwix...]]'''</div>
</div>
</div>
}}
}}


{| style="border-spacing: 0em; width: auto; margin: 1em 0px 0px 0px;"
<div style="width: 100%; margin: 1em 0;">
| style="vertical-align: top; width:90%; padding: 0px; padding-{{revautoalign}}: 0.5em;"|


{{Widget
{{Widget
Line 55: Line 58:
  |px=38
  |px=38
  |content=
  |content=
<div>
* [http://input.kiwix.org Zostaw nam opinię lub pomysł]
* [http://input.kiwix.org Leave us a feedback or an idea]
* [http://reportabug.kiwix.org Zgłoś błąd] lub [http://requestafeature.kiwix.org zażądaj funkcji]
* [http://reportabug.kiwix.org Report a bug] or [http://requestafeature.kiwix.org request a feature]
* E-mail: kontakt (at) kiwix.org
* Email: contact (at) kiwix.org
* Jabber: kelson (at) kiwix.org
* Jabber: kelson (at) kiwix.org
* IRC: #kiwix on irc.freenode.net [irc://irc.freenode.net/kiwix join] or [http://chat.kiwix.org use the web interface]
* IRC: #kiwix na irc.freenode.net [irc://irc.freenode.net/kiwix dołączyć] lub [http://chat.kiwix.org użyć interfejsu internetowego]
}}
 
</div>
</div>
}}
<div style="width: 100%; margin: 1em 0;">
<div style="margin-top: 1em;"/>
 
{{Widget
{{Widget
  |title=Participate
  |title=Uczestniczyć
  |logobackground= Bluebg_rounded_croped.png
  |logobackground= Bluebg_rounded_croped.png
  |logo=HSSamarbetecolor.svg
  |logo=HSSamarbetecolor.svg
Line 71: Line 75:
  |content=
  |content=
<div>
<div>
* [[Special:MyLanguage/Translation|Translate the user interface]]
* [[{{ll|Translation}}|Przetłumacz interfejs użytkownika]]
* [[Special:UserLogin|Przetłumacz tą wiki]]
* [[Special:UserLogin|Przetłumacz tą wiki]]
* [[Special:MyLanguage/Projects|Projekty]]
* [[{{ll|Projects}}|Projekty]]
* [[Special:MyLanguage/Testing|Testowanie]]
* [[{{ll|Testing}}|Testowanie]]
* [[Special:MyLanguage/Participate|More things to do...]]
* [[{{ll|Participate}}|Inne rzeczy do zrobienia...]]
* [[Hackathons]]
</div>
</div>
}}
}}
| style="vertical-align: top; padding: 0px; padding-{{autoalign}}: 0.5em;"|
 
</div>
<!----
<div style="width: 100%; margin: 1em 0;">
 
{{Widget
{{Widget
  |title=Wiadomości
  |title=Wiadomości
Line 84: Line 93:
  |logo=HSAktuell.svg
  |logo=HSAktuell.svg
  |px= 38
  |px= 38
  |content=<div style="width:500px;">{{#widget:Twitter|id=362527395569344512}}</div>}}
  |content=<div style="min-width: 330px; max-width: 500px;">{{#widget:Twitter|id=KiwixOffline}}</div>
|}
}}
{{metadesc|Kiwix enables you to have the whole Wikipedia at hand wherever you go! You don't need Internet, everything is stored on your computer, USB flash drive or DVD!}}
 
__NOCACHE__ __NOTOC__
{metadesc|Kiwix umożliwia korzystanie z całej Wikipedii w dowolnym miejscu! Nie potrzebujesz Internetu, wszystko jest przechowywane na komputerze, dysku flash USB lub DVD!}
__NOTOC__

Latest revision as of 14:15, 13 October 2021

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Bahasa Melayu • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎azərbaycanca • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎galego • ‎italiano • ‎kurdî (latînî)‎ • ‎lietuvių • ‎magyar • ‎norsk bokmål • ‎polski • ‎português • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎עברית • ‎اردو • ‎العربية • ‎سنڌي • ‎فارسی • ‎پښتو • ‎বাংলা • ‎മലയാളം • ‎ქართული • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Kiwix umożliwi ci przeglądanie treści całej Wikipedii niezależnie od tego gdzie się znajdujesz. Na łodzi, na bezludziu, Kiwix umożliwi ci dostęp do całej wiedzy ludzkości.

Nie potrzebujesz Internetu, wszystko jest zapisane na twoim komputerze, w pamięci USB lub na DVD!

Chcesz się dowiedzieć więcej?
Czym jest Kiwix...
Czym jest Kiwix...
Kiwix 0.9 alpha1 screenshot en.png
Kiwix z treściami Wikipedii

Kiwix jest czytnikiem treści internetowych w trybie offline.

Jest to oprogramowanie mające na celu udostępnienie Wikipedii bez korzystania z Internetu, ale jest (potencjalnie) odpowiedni dla wszystkich treści HTML. Kiwix obsługuje format ZIM, który jest wysoce skompresowanym formatem otwartym z dodatkowymi metadanymi.

Kiwix jest wolne oprogramowanie, co oznacza, że możesz kopiuj, modyfikuj i rozpowszechniaj swobodnie.

Kiwix jest najczęściej instalowany w szkołach, na uniwersytetach i w bibliotekach które nie mogą sobie pozwolić na szerokopasmowy dostęp do Internetu. Jest znacznie szybszy niż Internet, a także może być używany przez wiele instytucji, aby zaoszczędzić pasmo i czas czytelnika. Ale wielu ludzi używa Kiwix do własnych celów, na przykład, ludzi cierpiących z powodu cenzury lub więźniów.

Kiwix jest naprawdę łatwy w użyciu. Zapewnia szereg funkcji, które sprawiają, że korzystanie wygodne:

  • Wyszukiwarka pełnotekstowa
  • Zakładki i notatki
  • Serwer HTTP
  • Eksport PDF/HTML
  • Interfejs użytkownika w ponad 100 językach
  • Nawigacja tabulatorów
  • Zintegrowany menedżer treści i downloader
  • Więcej funkcji...

Kiwix jest małym i wydajnym oprogramowaniem, używanym na komputerach o niższym lub starszym zasilaniu. Działa na wielu systemach operacyjnych, na Androidzie i na trzech głównych systemach operacyjnych PC: Microsoft Windows, Apple Mac OS X i GNU/Linux.

Skontaktuj się z nami!
Skontaktuj się z nami!
* Zostaw nam opinię lub pomysł
Uczestniczyć
Uczestniczyć