Difference between revisions of "Main Page/pl"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
(Updating to match new version of source page)
Line 25: Line 25:
<div style="float: {{revautoalign}}; clear: {{revautoalign}};">[[{{ll|Software}}|Inne systemy...]]</div>
<div style="float: {{revautoalign}}; clear: {{revautoalign}};">[[{{ll|Software}}|Inne systemy...]]</div>
<div>
<div>
<div class="mw-translate-fuzzy">
'''Kiwix''' jest czytnikiem treści internetowych w trybie offline.
'''Kiwix''' jest czytnikiem treści internetowych w trybie offline.


It's software intended to make Wikipedia available without using the internet, but it is potentially suitable for all HTML content. Kiwix supports the [http://www.openzim.org ZIM format], a highly compressed open format with additional meta-data.
Jest to oprogramowanie mające na celu udostępnienie Wikipedii bez korzystania z Internetu, ale jest (potencjalnie) odpowiedni dla wszystkich treści HTML. Kiwix obsługuje [https://www.openzim.org format ZIM], który jest wysoce skompresowanym formatem otwartym z dodatkowymi metadanymi.
</div>


Kiwix is [https://en.wikipedia.org/wiki/Free_software free software], which means you can freely [[{{ll|development}}|copy, modify and distribute]] it.
Kiwix is [https://en.wikipedia.org/wiki/Free_software free software], which means you can freely [[{{ll|development}}|copy, modify and distribute]] it.
32

edits

Navigation menu