Translation/languages/nl/main.properties

From Kiwix
Jump to navigation Jump to search
loadZimFileError=Kan '%1' niet laden. Weet u zeker dat dit een ZIM bestand is?
alreadyIndexingError=Een indexeerproces loopt reeds
emptySearchStringError=U moet een tekst invoeren
noResultsError=Geen resultaten voor deze opdracht
loadArticleError=Kan artikel niet laden
noActiveZimFile=Geen ZIM bestand gekozen, open eerst een ZIM bestand
indexZimFileConfirm=Wilt u dit ZIM bestand nu indexeren?
abortIndexingConfirm=Het indexeerproces loopt op dit moment, weet u zeker dat u wilt stoppen?
restartConfirm=%1 moet worden herstart. Wilt u dit nu doen?
endOfIndexing=Het indexeerproces is klaar.
removeProfileConfirm=Wil u uw profiel verwijderen?
dontDisplayAnymore=Dit dialoogvenster niet meer tonen
changeSkinNeedRestart=To change the skin, the application has to be restarted. Shall I restart ?
confirm=Accepteer
no=nee
yes=ja
ok=OK
cancel=Annuleren
error=Fout
information=Informatie
indexing=Indexeren
selectBookmarkSet=Selecteer favorieten set bestand
nameBookmarkSet=Geef favorieten set bestandsnaam op