Translation/languages/pl/installer

From Kiwix
Jump to navigation Jump to search
!define LANG "POLISH"
!define LANG_CODEPAGE "WINDOWS-1250"
!define LANG_FILENAME "Polish.nsh"

!insertmacro LANG_STRING LICENSE_AGREEMENT "Umowa licencyjna"
!insertmacro LANG_STRING LICENSE_AGREEMENT_EXPLANATION "Kliknij aby zapoznać się z umową licencyjną. By używać tego programu musisz zaakceptować postanowieia licencji."
!insertmacro LANG_STRING INSTALL_DIRECTORY "Katalog docelowy"
!insertmacro LANG_STRING INSTALL_DIRECTORY_EXPLANATION "Kliknij aby zmienić lokację gdzie program zostanie zainstalowany."