Tell us your story
Tell us your story
How has offline Wikipedia affected you? The Wikimedia Foundation (the non-profit that supports Wikipedia) is looking for personal, diverse and inspiring stories about how offline Wikipedia affects the world. If you have a personal story that you would like to share, please contact: stories@kiwix.org. Thank you!

Translation/languages/pl/main.properties

From Kiwix
Jump to: navigation, search
loadZimFileError=Nie można wczytać '%1' Czy to na pewno plik ZIM?
alreadyIndexingError=Trwa właśnie proces indeksowania.
emptySearchStringError=Musisz wpisać tekst do wyszukania.
noResultsError=Brak wyników dla wpisanego zapytania.
loadArticleError=Nie można załadować wybranego artykułu.
noActiveZimFile=Nie wybrano żadnego pliku ZIM, proszę jakiś wczytać.
indexZimFileConfirm=Czy chcesz teraz zaindeksować plik ZIM?
abortIndexingConfirm=Trwa właśnie proces indeksowania, czy chcesz wyjść i przerwać indeksowanie?
restartConfirm=%1 wymaga restartu. Czy chcesz uruchomić ponownie teraz?
endOfIndexing=Zakończono indeksowanie.
removeProfileConfirm=Czy chcesz usunąć swój profil?
dontDisplayAnymore=Nie pokazuj więcej tego okienka.
changeSkinNeedRestart=Aplikacja wymaga restartu aby zastosować wybraną skórkę. Uruchomić ponownie?
confirm=Potwierdź
no=nie
yes=tak
ok=OK
cancel=Anuluj
error=Błąd
information=Informacje
indexing=Indeksowanie
selectBookmarkSet=Wybierz plik z zestawem zakładek
nameBookmarkSet=Wpisz nazwę pliku z zestawem zakładek