Tell us your story
Tell us your story
How has offline Wikipedia affected you? The Wikimedia Foundation (the non-profit that supports Wikipedia) is looking for personal, diverse and inspiring stories about how offline Wikipedia affects the world. If you have a personal story that you would like to share, please contact: stories@kiwix.org. Thank you!

Translations:Content/13/az

From Kiwix
Jump to: navigation, search

!!FUZZY!!Kompüterinizə Vikipediyanın versiyaları yükləmək üçün, sizə ayrı-ayrılıqda komponentləri və ya bütün lazımlı komponentləri özündə saxlayan paketi yükləmək lazımdır:

  • İndeksləşdirilmiş ZIM fayllar lazım olan məqalə məzumunu ehtiva etmir, ancaq məqalələrdə tammətnli axtarış üçün istifadə olunur.
  • Daşınan indeksləşdirilmiş ZIM fayllar Kiwix fayllarını və indeksləri özündə saxlayır. Bütün bunlar ZIP formatında arxivləşdirilmişdir. Bu paketlər yalnız Microsoft Windows və GNU/Linux-da işləyir. Bu tip ZIM paketlərində fayllar FAT32 (hansı ki, əksər fleşkartda istifadə olunur) fayl sistemi ilə uyğunlaşır və bir neçə ikiqiqabytlıq hissəyə ayrılmış ola bilər.