Translations:Features/42/fa

From Kiwix
Jump to navigation Jump to search

این سرور همچنین می‌تواند آزادانه و بدون اتصال شروع به کار کند، میزبان کیویکس نام دارد و به شکل فرمان اجرایی جداگانه‌ای در دسترس است. برای مواقعی که تنها استفاده‌ای که از کیویکس می‌شود همین باشد، این قابلیت می‌تواند در سرور و دستگاه‌های کوچک بسیار مفید باشد. برای مثال ما از آن در شبکه وایرلس خود استفاده می‌کنیم.