Translations:Main Page/28/nb

From Kiwix
Jump to navigation Jump to search

Kiwix er en offline leser for web-innhold. Programmet gjør Wikipedia tilgjengelig uten å bruke internett, men kan potensielt sett brukes for alt HTML-innhold. Kiwix støtter ZIM-formatet, et veldig komprimert åpent format med metadata.